Inschrijven

Wat fijn dat je overweegt om je in te schrijven bij TOBi! Hieronder volgt het stappenplan voor een (kosteloze) inschrijving.

Inventarisatie opvangvraag

Via telefonisch contact of per email wordt de opvangvraag besproken. Vanwege het coronavirus zijn de huisbezoeken wat beperkt, maar het is begrijpelijk als je eerst de behoefte hebt aan een persoonlijk gesprek. Dit is natuurlijk mogelijk! Via het aanmeldformulier wordt de opvangvraag duidelijk en daarna geeft eigenaresse Carolien aan of er een kans op bemiddeling is. De aanmelding en het huisbezoek zijn vrijblijvend en kosteloos.

Persoonlijke kennismaking met gastouder

Carolien bespreekt de mogelijkheden en beschikbaarheid met de gastouder. Via uitwisseling van gegevens kunnen de ouders en de gastouder met elkaar in contact komen zodat er een kennismaking op de opvanglocatie kan plaatsvinden.

Opmaak contracten

De contracten worden door TOBi opgemaakt en als concept ter goedkeuring naar ouders en gastouder gestuurd. Na akkoord worden de contracten digitaal ondertekend en kan de opvang starten. Welkom bij TOBi!

Kosten opvang

De gastouders bepalen hun eigen uurtarief. Het gemiddelde tarief voor 2022 ligt per kind  tussen de € 5,50 en € 6,25 per uur.

Naast het uurtarief van de gastouder betaald de ouder ook bureaukosten voor de bemiddeling van het gastouderbureau. Bij TOBi zijn de bureaukosten voor 2022 per kind gekoppeld aan het aantal afgenomen uur per maand.  De bureaukosten hebben over het gehele jaar van 12 maanden per gezin een minimum van € 25,68  en een maximum van € 107,00 per maand.

De bureaukosten worden gekoppeld aan het uurtarief van de gastouder op basis van de afgenomen uren. De ouder vraagt de kinderopvangtoeslag aan via de site www.toeslagen.nl en geeft het aantal uur en het totale uurtarief op. De maximale vergoeding van het uurtarief dat de Belastingdienst berekend is € 6,52 ( 2022) en hiervan wordt een percentage berekend op basis van het gezamenlijk bruto jaarinkomen van de ouder(s). Dat percentage krijgt de ouder als kinderopvangtoeslag. Het bedrag tot en boven € 6,52 wordt gezien als eigen bijdrage voor de ouders.

TOBi maakt op verzoek een offerte van de kosten zodat zichtbaar is wat het uurtarief voor de gevraagde opvang zal zijn en begrijpt heel goed dat je deze kosten helder wil hebben, voordat je overweegt om eventueel gebruik te maken van de kinderopvang via gastouderbureau TOBi.

Gebruik de proefberekening van de belastingdienst om te zien waar je recht op hebt.

Naar de proefberekening