Inschrijven

Wat fijn dat je overweegt om je in te schrijven bij TOBi! Hieronder volgt het stappenplan voor een (kosteloze) inschrijving.

Inventarisatie opvangvraag

Via telefonisch contact of per email wordt de opvangvraag besproken.  Via het aanmeldformulier wordt de opvangvraag duidelijk en daarna geeft eigenaresse Carolien aan of er een kans op bemiddeling is. De aanmelding en het huisbezoek zijn vrijblijvend en kosteloos.

Persoonlijke kennismaking met gastouder

Carolien bespreekt de mogelijkheden en beschikbaarheid met de gastouder. Via uitwisseling van gegevens kunnen de ouders en de gastouder met elkaar in contact komen zodat er een kennismaking op de opvanglocatie kan plaatsvinden.

Opmaak contracten en persoonlijke ontmoeting

De overeenkomst van opdracht wordt met de gegevens zoals vermeld op het aanmeldingsformulier opgemaakt en er wordt een huisbezoek gepland op de opvang locatie waar de ouder, TOBi en de gastouder met elkaar de overeenkomst van opdracht bespreken. Als tijdens dit gesprek akkoord wordt gegeven op de overeenkomst van opdracht volgt een verzoek tot digitaal ondertekenen van de contracten. Dit verzoek wordt via email verstuurd. Na ondertekening en verwerking in het systeem van Portabase kan de opvang op de gewenste datum starten. Welkom bij TOBi!

Evaluatie opvang

Vanaf de start van opvang geldt een proefperiode van 6 weken. Na deze periode volgt het evaluatiegesprek op de opvang locatie waar TOBI, de ouder en gastouder aanwezig zijn en de opvang geëvalueerd wordt. Tijdens dit gesprek wordt besproken of de opvang naar tevredenheid verloopt. Eventuele wijzigingen van afspraken kunnen dan opgemaakt worden in een bijlage van de overeenkomst van opdracht en opnieuw digitaal ondertekent. Vervolgens wordt eenmaal per jaar de opvang geëvalueerd.

Kosten opvang

De gastouders bepalen hun eigen uurtarief. Het gemiddelde tarief voor 2024 ligt per kind  tussen de € 6,00 en € 7,00 per uur.

Naast het uurtarief van de gastouder betaald de ouder ook bureaukosten voor de bemiddeling van het gastouderbureau. Bij TOBi zijn de bureaukosten voor 2024 per kind gekoppeld aan het aantal afgenomen uur per maand.  De bureaukosten hebben over het gehele jaar van 12 maanden bij opvang van 1 kind per maand een minimum van € 36,80 ( = 32 uur) en een maximum van € 73.60 ( = 64 uur )Voor een gezin geldt over het gehele jaar van 12 maanden een minimum van € 55.20    ( 48 uur)  en een maximum van € 110.40 ( = 96 uur ) per maand.

De bureaukosten worden gekoppeld aan het uurtarief van de gastouder op basis van de afgenomen uren. De ouder vraagt de kinderopvangtoeslag aan via de site www.toeslagen.nl en geeft het aantal uur en het totale uurtarief op. De maximale vergoeding van het uurtarief dat de Belastingdienst berekend is € 7,53 ( 2024) en hiervan wordt een percentage berekend op basis van het gezamenlijk bruto jaarinkomen van de ouder(s). Dat percentage krijgt de ouder als kinderopvangtoeslag. Het bedrag tot en boven € 7,53 wordt gezien als eigen bijdrage voor de ouders.

TOBi maakt op verzoek een offerte van de kosten zodat zichtbaar is wat het uurtarief voor de gevraagde opvang zal zijn en begrijpt heel goed dat je deze kosten helder wil hebben, voordat je overweegt om eventueel gebruik te maken van de kinderopvang via gastouderbureau TOBi.

Gebruik de proefberekening van de belastingdienst om te zien waar je recht op hebt.

Naar de proefberekening