TOBi is aangesloten bij de geschillencommissie. Mocht de ouder er samen met Carolien niet uitkomen dat kan de ouder een klacht indienen bij Geschillencommissie kinderopvang