De opvanglocatie wordt jaarlijks door een bemiddelingsmedewerkster geïnspecteerd op veiligheid en hygiëne en vastgelegd in een lijst en actieplan met afspraken.

Eisen die aan de opvanglocatie worden gesteld:

Algemeen
• Jaarlijks wordt de risicolijst veiligheid en hygiëne door GOB TOBi afgenomen en afspraken nageleefd. Waar nodig begeleidt GOB TOBi de gastouder hierin. De opvanglocatie is te alle tijden rookvrij en voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders conform de eisen uit het geldende bouwbesluit.

Speelruimte
• Speelgoed is gevarieerd en uitdagend afgestemd op de ontwikkeling van de kinderen.
• de speelruimte is pedagogisch verantwoord en veilig.
• het speelgoed stimuleert het sociaal, cognitief, motorisch en creatief spel van het kind.

Slaapruimte
• De slaapruimte is een aparte goed geventileerde ruimte.
• de bedjes zijn bij voorkeur vaste ledikantjes. Bij gebruik van campingbedje mag alleen het bijgeleverde matras
gebruikt worden.

Buitenspeel-mogelijkheden
• Eigen tuin of buitenspeelplaats in directe omgeving die voldoet aan de veiligheidsnormen. Speeltoestellen worden goed onderhouden en bevinden zich op een zachte ondergrond.