De gastouder is verantwoordelijk voor het opvangen van de kinderen. Huisgenoten kunnen tijdens de opvang aanwezig zijn maar mogen niet de taken van de gastouder overnemen. In geval van een noodsituatie kan de achterwacht, die bij de ouders bekend is, tijdelijk de opvang overnemen.