De gastouder is verantwoordelijk voor het opvangen van de kinderen. Huisgenoten kunnen tijdens de opvang aanwezig zijn maar mogen niet de taken van de gastouder overnemen. In geval van een noodsituatie kan de achterwacht, die bij de ouders bekend is, tijdelijk de opvang overnemen.

De gastouder en alle huisgenoten van 18 jaar en ouder hebben een VOG (verklaring omtrent gedrag) en staan ingeschreven in het personenregister kinderopvang. Voor structureel bezoek tijdens de opvang is ook een VOG en inschrijving personenregister kinderopvang verplicht.