Eenmaal per jaar wordt de opvang geëvalueerd via een vragenlijst die digitaal toegestuurd wordt. Mocht er behoefte vanuit de ouders zijn dan kan de evaluatie persoonlijk plaatsvinden. Na de start van de opvang vindt altijd na 6 weken een persoonlijke evaluatie samen met de ouder, gastouder en TOBi op de opvanglocatie plaats.