TOBi heeft een algemeen pedagogisch beleidsplan volgens de 4 competenties van Riksen Walraven. Alle ouders en gastouders krijgen dit beleid bij aanmelding. De gastouders maken op basis van dit algemeen plan een eigen werkplan. De ouders hebben inzage in dit werkplan en kunnen met de gastouder bespreken hoe dit wordt uitgevoerd.

Carolien overlegd jaarlijks met de gastouder bij het voortgangsgesprek hoe het werkplan wordt gebruikt en de ouders worden jaarlijks door de evaluatie gevraagd wat de bevindingen zijn van het pedagogisch handelen van de gastouder.